Slik håndterer vi koronaviruset

Assemblin overvåker utviklingen av det nye koronaviruset nøye og evaluerer stadig konsekvensene for driften og våre ansatte. Vi handler proaktivt gjennom kontinuerlig informasjon til våre ansatte og dialog med våre kunder og leverandører.

Her er informasjon for deg som kunde hos Assemblin. Informasjonen oppdateres fortløpende på grunnlag av spørsmål vi får fra våre kunder.

Kontinuitetsplanlegging

Vi følger myndighetenes anbefalinger og retningslinjer, som blant annet innebærer at en skal holde seg hjemme hvis en føler seg syk, selv ved bare milde symptomer. Dette betyr at vi forventer en økning i sykefraværet fremover. Vi gjør det vi kan for å holde produksjonen oppe i så mange oppdrag som mulig, i tett samråd med våre kunder.

I denne situasjonen kan vi generelt si at vi har en fordel av å være en stor aktør med mulighet til å benytte våre eksisterende ressurser i andre leveranser i nærliggende områder. Vi prøver først og fremst å løse utfordringer som måtte oppstå gjennom aktiv bemanningsplanlegging og (der det er mulig) innleid personale. Vi har også iverksatt flere tiltak for å beskytte våre ansatte mot smitte og sykefravær så langt det er mulig (se mer nedenfor).

For økonomiske nøkkelprosesser har vi på konsernplan en felles kontinuitetsplan som sikrer at vi kan holde virksomheten i gang. 

Tiltak for å redusere smittespredningen

Vi har iverksatt en rekke tiltak for å redusere risikoen for smittespredning blant våre ansatte. Dette blir kommunisert gjennom vårt intranett, tekstmeldinger og plakater. Disse tiltakene inkluderer:

  • Aktiv informasjon om oppfordringen om å vaske hendene hyppig, holde avstand og unngå fysisk kontakt, nyse/hoste i albuen og holde seg hjemme ved symptomer på sykdom.
  • Tilleggsinformasjon til ansatte som jobber i flere miljøer og som benytter mye bil.
  • Spesielle rutiner og verneutstyr for ansatte som kommer i kontakt med personer med bekreftet eller mistenkt smitte, for eksempel i forbindelse med serviceoppdrag hos privatkunder.
  • Oppfordring om å unngå forretningsreiser og fysiske møter og heller erstatte dem med digitale møteformer.
  • Utvidet IT-kapasitet for å støtte fjernarbeid og digitale møter.
  • Utvidet rengjøring på arbeidsplassene våre.
  • Oppfordring til våre ansatte i spesielt berørte områder om å jobbe hjemmefra hvis mulig. Kontorene holdes imidlertid åpne.


Tett samarbeid med våre leverandører

Noen av våre leverandører har gitt veldig tidlige indikasjoner på at det kan oppstå forsinkelser i materialleveransene. Med noen få unntak har det imidlertid ikke påvirket leveransene våre så langt. Vi har tett dialog med våre leverandører. . Skulle det oppstå leveranseproblemer, vil vi forsøke å finne  erstatningsprodukter sammen med våre leverandører. Vi vil naturligvis informere kundene våre i disse tilfellene. 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med din lokale kontaktperson eller send en epost til post@assemblin.no