Sykehuset Østfold

Assemblins prosjektavdeling i Sarpsborg fikk i desember 2012 oppdraget med å levere varme-, sanitær- og kjølearbeidene til det nye Østfold-sykehuset i Sarpsborg.

Sted
Oppdragsgiver
  • Helse Sørøst RHF

Oppdraget omfattet både sengebygget og servicebygget – til sammen nesten 41.000 kvadratmeter.

For å sikre kapasitet og gjennomføringsevne ble prosjektet organisert som et samarbeid mellom Assemblins avdelinger i Sarpsborg og Trollhättan / Varberg i Sverige. En felles styringsgruppe fulgte prosjektet fra starten på anbudsprosessen til sluttført leveranse. Prosjektet ble gjennomført med null personskader, null forsinkelser og null vannlekkasjer.

Det nye østfoldsykehuset er svært energieffektivt. Det er godt isolert og med gode energigjenvinningssystemer. Det ble lagt vekt på at sykehuset skal representere fremtidsrettede løsninger. Sykhuset sto ferdig i desember 2015.

Vår leveranse bestod av:

  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg
  • Kjølemaskiner for nedkjøling
  • Brannskap og tørrøropplegg for slukkevann
  • Vannbehandlingsanlegg mot legionella
  • RO/dialyse-anlegg