Helsehuset Fredrikstad

Helsehuset Fredrikstad er et samarbeidsprosjekt mellom flere private og offentlige aktører. Bygget inneholder arealer for flere leietakere innenfor helsesektoren.

Sted
Oppdragsgiver
  • AF Bygg Østfold

Fredrikstad kommune, Sykehuset Østfold og Volvat er de største leietakerne i bygget. Ulike behov hos leietakerne har medført at bygget har fått meget høy kompleksitet.

Bygget inneholder alt fra enkle møterom og åpne kontorlandskaper til legekontor, kantine, storkjøkken, sengeposter, gassentral, ambulansesentral og blodbank til operasjonsstuer hos Volvat. Vår leveranse omfatter sanitæranlegg, varme, kjøling, sprinkel og anlegg for medisinske gasser.