All teknikk til Svalbard folkehøgskole

Første februar i år ble den nye folkehøgskolen i Longyearbyen overlevert til Svalbard Folkehøgskole fra byggherre Store Norske. Assemblin Spitsbergen har levert både rør, elektro og ventilasjon til prosjektet, som sto klart til bruk bare 13 måneder etter byggestart.

Verdens nordligste folkehøyskole har holdt til i midlertidige lokaler siden oppstarten for tre år siden. Med ny campus ferdig, kan skolen - som eies av KFUK-KFUM sammen med Longyearbyen lokalstyre, tilby 125 skoleplasser. Det er inngått en langvarig leieavtale med huseier Store Norske AS.

Store Norske er en hjørnesteinsbedrift i Longyearbyen – først og fremst forbundet med driften av kullgruvene på Svalbard, i både Longyearbyen og Svea.

- Gruvedrifta har vært viktig for det lille samfunnet i Longyearbyen. Nå anser imidlertid ikke politikerne gruvedrifta som tilstrekkelig bærekraftig lenger og har vedtatt å legge ned driften i 2025. Derfor har også Store Norske endret strategi og forretningsområde og satser nå blant annet på fornybar energi og utvikling og oppføring av næringsbygg og boliger, sier Assemblin Spitsbergens prosjektleder elektro, Joakim Dahl. 

I desember 2021 fikk Hæhre Arctic AS kontrakten som hovedentreprenør for den nye folkehøgskolen. Assemblin Spitsbergen ble tildelt den flerfaglige leveransen av det tekniske anlegget, inkludert prosjektering av både rør og ventilasjon. Hele prosjektet ble gjennomført innenfor tidsrammen og budsjettet på 200 millioner kroner. Assemblins oppdrag ble i praksis ferdigstilt i løpet av seks svært effektive måneder.

- Det er all grunn til å berømme avdelingene våre for denne jobben. Flerfaglige kontrakter er noe vi jobber for i Assemblin hele tiden, og her leverer folka våre et fantastisk teknisk anlegg, raskt, effektivt og med høy kvalitet, sier daglig leder Ryno Hansen i Assemblin Spitsbergen.
- Store Norske er en solid aktør i nærmarkedet vårt, og vil være sentral i mye av det som skjer på Svalbard i årene framover. Det føles derfor godt å kunne levere et prosjekt av dette omfanget og vise hva vi står for, hva vi kan tilføre gjennom sømløst samarbeid mellom avdelingene og i siste instans hvilken kvalitet og gjennomføringsevne vi har, sier han.

Den nye folkehøyskolen blir omtalt som et moderne, bærekraftig og spennende bygg med en sterk miljøprofil. Det er tatt i bruk massivtre, som er et levende materiale som gir et godt inneklima og gir et lunt miljø i det harde arktiske klimaet. Bygget holder dessuten de fleste egenskapene til passivhusstandard, det er klargjort for fornybar energi og har betydelige elementer av gjenbruk i seg.