Leverer rørarbeidene til Brekketunet boligprosjekt i ÅS

Assemblin prosjekt Sarpsborg skal levere innvendige rørarbeider til boligprosjektet Brekketunet i Ås kommune. Kontrakten, som har en verdi på 38 millioner kroner eks. mva., ble inngått med AF Bygg Østfold i januar. 

Leveranse

Brekketunet ligger sentralt i Ås, med nærhet til sentrum og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Prosjektet er på 17.900 kvadratmeter BTA og består av 146 leiligheter fordelt på fem hus. I tillegg til leilighetene består det av felles takterrasse, underliggende parkeringskjeller med bodarealer og tekniske rom.

Plassbygde bad

- Assemblin leverer plassbygde bad og alle innvendige rørarbeider inkludert varme, sanitær og sprinkler. Arbeidet med bunnledningen starter i april 2022 og resten av jobben i perioden august/september, sier avdelingssjef Lars Petter Fjeldstad i prosjektavdelingen i Sarpsborg. Leilighetene skal stå klare fra Q3/Q4 2023.

Prosjektet vil BREEAM-NOR-sertifiseres. Det innebærer at det tas hensyn til miljøet i alle faser av byggeprosessen. Som et resultat av dette kommer også løsninger for god overvannshåndtering og biologisk mangfold. Byggherre er OBOS og Løvenskiold Eiendom gjennom selskapet Brekkeveien 19 Utvikling.

FAKTA
Prosjekt: Brekketunet, Ås
Omfang: 146 leiligheter, 17.900 m2 BTA
Oppdragsgiver: AF Bygg Østfold
Byggherre: Brekkeveien 19 Utvikling
Utførende: Assemblin prosjekt Sarpsborg
Kontrakt: Totalentreprise rør
Verdi: 38 mill. eks. mva.
Oppstart: 3. kvartal 2022
Overlevering: 3. kvartal 2023

Illustrasjon: OBOS Nye Hjem/Løvenskiold Eiendom