Assemblin har vedtatt ny bærekraftpolicy

For å gjøre ambisjonene innen bærekraft enda tydeligere, har Assemblin vedtatt en ny bærekraftpolicy.

Leveranse
Sted

- Assemblin ønsker å være det beste installasjonsselskapet i Norden. Vi skal være ansvarlige og verdiskapende i forhold til alle våre prioriterte interessenter, men også i forhold til samfunnet ellers.

For å avklare våre ambisjoner innen bærekraft har selskapet vedtatt en ny bærekraftpolicy, som fungerer som en bred paraply for bærekraftområdet, sier Bengt Johnsen, HMS-sjef og norsk representant i Assemblins nordiske bærekraftkomité.

Minimal innvirkning på miljøet
- Vår visjon er å lage smarte og bærekraftige installasjonsløsninger - av mennesker og for mennesker. Bærekraftpolicyen tar sikte på å tydeliggjøre bærekraftdimensjonen i denne visjonen. Ved å være en attraktiv arbeidsgiver og leverandør, er målet å levere lønnsom vekst med kontrollert risiko og minimal negativ innvirkning på miljøet og samfunnet, sier Mats Johansson, administrerende direktør i Assemblin.

Tretten områder
Assemblins bærekraftpolitikk inneholder grunnleggende standpunkter for tretten sentrale bærekraftområder. Policyen spesifiserer også de internasjonale standardene og avtalene som Assemblin har valgt å støtte; «Global Compact», «Paris-avtalen» og «Agenda 2030».

- Bærekraftpolicyen er utarbeidet av konsernets bærekraftutvalg og deretter forankret i både konsernledelsen og styret. Sammen med våre verdier og de etiske retningslinjene er policyen det viktigste styringsverktøyet for bærekraftarbeidet og setter det laveste nivået for alt vi jobber med, sier Åsvor Brynnel, kommunikasjon- og bærekraftsjef i Assemblin.