Imtech blir Assemblin

Sted

Imtech skifter navn og legger det gamle bak seg. Med nye eiere, ny nordisk organisasjon og det nye varemerket Assemblin markerer selskapet at det tar et skritt videre i utviklingen.

Med navnebyttet og omprofileringen tydeliggjør Assemblin sin posisjon som en komplett, flerfaglig installasjons- og servicepartner. Nå med et navn og en profil som fullt ut er representativ for selskapet og de mer enn 5.000 medarbeiderne i Norge, Sverige og Finland.

Prosessen med å bytte navn og omprofilere Imtech til Assemblin ble påbegynt med en grundig varemerkeundersøkelse hos kunder, potensielle kunder og medarbeidere i de tre landene høsten 2015. Resultatet var startskuddet på arbeidet med den varemerkeplattformen som er lansert i dag.

– I denne sammenheng er det viktig å løfte fram våre medarbeidere som utgjør den avgjørende forskjellen, selve fundamentet for vår framgang og dermed vårt virkelige varemerke. Det nye navnet og den nye logoen er bare symboler for det medarbeiderne våre står for. Formelt fikk vi det nye navnet i mars, og i dag bytter vi grafisk profil. Det betyr at våre kunder og medarbeidere har fått en overgangsperiode hvor de har kunnet bli bedre kjent med det nye navnet. Nå tar vi i bruk den nye profilen i hele selskapet. Dette gjelder blant annet bygninger, biler, kontorer, klær, digitale kanaler og trykksaker, sier Thomas Rebermark, informasjons- og markedssjef i Assemblin Nordic.

– Vår visjon er å være det ledende nordiske installasjons- og serviceselskapet og våre kunders førstevalg. Dette skal vi være gjennom å levere de mest effektive løsningene utformet av bransjens beste medarbeidere. Med et sterkt marked i ryggen kan vi med glede konstatere at vi har de medarbeiderne og de verktøyene som trengs for å ta denne posisjonen. Nå også med et varemerke og en profil som representerer oss bedre, sier Torkil Skancke Hansen, administrerende direktør i Assemblin AS.