Sikkerheten ligger i detaljene

Hvem stoler du på?

Skal bare. Det er fort gjort. Han sa at det var OK.

I andre risikofylte miljøer skal du aldri overlate ansvaret for din egen sikkerhet til noen andre. Men på jobben, på byggeplassene, skjer det dessverre altfor ofte. Fordi det haster, fordi det er lettere på den måten, fordi alle andre gjør det. Det trenger ikke være sånn. Hør noen av våre medarbeidere fortelle hvorfor de jobber trygt – eller ikke i det hele tatt.

Nikolai Bing Karlsen

Rørlegger

Nabeel Nazar

Elektriker

Caroline Uebel

Prosjektsjef

Magnus Danielsson

Ventilasjonsmontør

Vil du også ha en arbeidsgiver som bryr seg?

Finn ut mer om hvordan det er å jobbe i Assemblin.