Allt inom generatorservice

Behöver du hjälp med att reparera din generator eller renovera din generator, kontakta oss. Vi har lång erfarenhet om generatorreparation.

Vi har särskilt god kunskap om renovering av generatorer vid vattenkraftverk. Äldre generatorer på vattenkraftverk har en lång livslängd och är oftast lönsamma att renovera. En vattenkraftgenerator från 40-talet blir efter vårt arbete bättre än när den var ny. Vanligt är en effekthöjning för generatorn på ca 10 %. Vi omkonstruerar och byter lindning.

Vi genomför alltid en separat slutprovning efter service eller reparation av din generator. Vi utför till exempel isolationsresistansmätning, slutkorrigering av borstläge, rotationsprov, vibrationstest och lagerstatuskontroll. Alla provinstrument är regelbundet kalibrerade.

För att underlätta och säkerställa kvaliteten på servicearbetet används en stor mängd specialverktyg och lyfthjälpmedel, ofta utvecklade av vår egen personal. Våra mätinstrument är regelbundet kalibrerade.

Kontakta våra experter