Allt inom elmotorservice

Vi står redo att hjälpa dig med vår expertis inom elmotorservice och reparation av din elmotor.

Lindning av elmotorer är en central del av vårt erbjudande. Våra tekniker lindar likströms- och växelströmsmotorer, explosionsskyddade motorer, generatorer, servomotorer och lyftmagneter. Lindningen utförs på utrustning av varierande spänning, storlek och fabrikat. Förbindningar och skarvar hårdlöds.

Alltid slutprovning efter elmotorservice

Vi genomför alltid en separat slutprovning efter service eller reparation av din elmotor. Vi utför till exempel isolationsresistansmätning, slutkorrigering av borstläge, rotationsprov, vibrationstest och lagerstatuskontroll. Alla provinstrument är regelbundet kalibrerade.

För att underlätta och säkerställa kvaliteten på servicearbetet används en stor mängd specialverktyg och lyfthjälpmedel, ofta utvecklade av vår egen personal. Våra mätinstrument är regelbundet kalibrerade.

Kontakta våra experter