Easee equalizer

Den dynamiska lastbalanseraren Easee Equalizer HAN-port RJ45 optimerar laddningsupplevelsen och maximerar nyttjandet av tillgänglig energi i fastigheten till elbilsladdning utan att riskera att huvudsäkringen överbelastas. Enheten stöds endast av elmätare med HAN-port (RJ45) och är ej kompatibel med Easee Charge eller andra fabrikat.

  • Fullt dynamisk lastbalansering mellan laddningsnätet och nätet för fastigheten.
  • Undvik överbelastning och strömavbrott medan du laddar din bil.
  • Ladda snabbare när den genomsnittliga energikonsumtionen för byggnaden är som lägst och likaså elnätets belastning.
  • Plugga in, Para & sätt igång. Ett-klick konfigurering.
  • All nödvändig kommunikation sker över EaseeLink™, WiFi och radiofrekvens för att säkerställa uppkoppling även om en av internetanslutningarna skulle misslyckas.
Köp produkten i shoppen