Assemblin installerade i ett av Europas största byggprojekt

Assemblin svarade för samtliga sprinklerinstallationer i hela Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Uppdraget inom medicinska gaser omfattade projektering och utförande av sjukhusets hela gasinstallation. Dessutom utförde Assemblin installationer inom kulvert med montage av system för kyla, värme och kallvatten. I garaget installerades system för avvattning.

Assemblin i Stockholm utförde med detta projekt ett av sina största uppdrag hittills när det toppmoderna sjukhuset byggdes vid nuvarande Karolinska. Projektet som var ett av Europas största medförde stora utmaningar ifråga om planering och samordning med övriga entreprenörer och de mycket höga kraven på funktion och säkerhet i installationerna. Sjukhuset som tog emot de första patienterna i november 2016 har 700 vårdplatser och bedriver högspecialiserad vård samt forskning och utbildning.