Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Assemblin utförde installationsarbeten i det så kallade Låghuset, i Sahlgrenska Universitetsjukhuset.

Plats
Uppdragsgivare
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Projektet, som var en generalentreprenad, omfattade värme, sanitet, kyla, medicinsk gas och sprinkler.