Svensk Tågkraft

Svensk Tågkraft anlitade Assemblin som underleverantör för reparation och underhåll av traktionsmotorer.

Plats
Uppdragsgivare
  • Svensk Tågkraft

Upplägget innehöll tre utförandenivåer, från rengöring till lindningsreparationer.

På elverkstaden i Örebro utförs alla typer av arbete med traktionsmotorer. Assemblin lagerhåller de vanligaste slitagedelarna.

De tre standardnivåerna i samarbetet med Svensk Tågkraft AB var:

  1. Rengöring av kompletta motorer genom blästring med kolsyreis.
  2. Full underhållsrevision innehållande mekanisk och elektrisk uppmätning.
  3. Full underhållsrevision inklusive epoxiimpregnering genom VPI-lackning.