Forsmark

Assemblin inledde under hösten 2009 ett projekt vid kärnkraftverket i Forsmark. Projektet omfattade prefabricering och installationer av rörsystem för kylvatten.

Uppdragsgivare
  • Forsmark kärnkraftverk

Prefabricering utfördes dels i Assemblins nya lokaler i Göteborg och dels i en för projektet hyrd lokal i Uddevalla. Montaget var indelat i förmontage och två så kallade revisionsstopp, varav det första var i maj 2010 och det andra i september 2011. Mellan fem och 15 montörer var sysselsatta under prefabricering och förmontage. Under revisionsstoppen var ca 25 montörer sysselsatta.

Denna typ av projekt ställer höga krav på kvalitet, renhet och dokumentering och Assemblin är numera på grund av ett väl fungerande kvalitetssystem kvalificerat att utföra arbeten på alla kärnkraftverk i Sverige.