Borealis Crackerfabrik

När den 19 MW stora Siemensmotorn på Borealis Crackerfabrik i Stenungssund stannade på grund av jordfel, stoppades hela fabriken. En fabrik som även förser andra petrokemiska fabriker med råvara till olika processer.

Uppdragsgivare
  • Borealis

Elmotorn transporterades snabbt till Assemblins elserviceverkstad med specialtransport. Efter demontering och en omfattande felsökning, konstaterades att det förelåg jordfel. Omlindningsreparationen var krävande beroende på både omfattningen och tidspressen. Totalt femton tekniker och elektromekaniker arbetade med motorn i olika skeden, för att tidplanen skulle hålla. 

Kunden Borealis var mycket nöjd med Assemblins insats. Projektansvarige för roterande maskiner på Borealis, hävdar att Assemblin utförde ett arbete av världsklass. Femton dagar efter motorhaveriet så var Crackeranläggningen i full drift igen.