Turning Torso

Turning Torso är numera ett välkänt landmärke i Malmö och en unik byggnad där bostäder samsas med verksamheter och mötesmiljöer.

Assemblin konstruerade och installerade ett heltäckande sprinklersystem i den 190 meter höga byggnaden, som var inflyttningsklar 2005. Arkitekten bakom torson är spanske Santiago Calatrava, som är representerad med verk runtom i världen. 

Läget är attraktivt i den växande stadsdelen Västra hamnen, där man finner flera spektakulära exempel på modern arkitektur. Vår utmaning var att ta fram ett skräddarsytt koncept som passade förutsättningarna i denna speciella byggnad på uppdrag av HSB Malmö.

Resultatet blev att hyresgästerna har ett brandskyddssystem med högsta säkerhet. Dessutom kunde arkitekten och byggherren förverkliga sina visioner utan att behöva göra avsteg på grund av tekniska begränsningar. Att brandförsäkringspremien blir lägre med ett sprinklersystem är ytterligare en fördel liksom miljöaspekten, då systemet ger minimala utsläpp av rök och släckvatten om det skulle lösa ut.