Finansiella rapporter

Ladda ner våra finansiella rapporter nedan.

Års- och hållbarhetsredovisningen kan också beställas i tryckt version. Mejla namn och postadress samt uppge "beställning av tryckt ÅR/HR" till kommunikation@assemblin.se, så säkerställer vi att du får ett exemplar med posten.