Finansiella rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter, samt information om hur du beställer vår årsredovisning.

Assemblin publicerar varje år en kortfattad bokslutsrapport samt en fullständig årsredovisning (se nedan). Våra ägare kan även ta del av delårsrapporter på engelska efter särskild anmälan till asvor.brynnel@assemblin.se

Beställ vår tryckta årsredovisning

Års- och hållbarhetsredovisningen kan beställas i tryckt version på svenska. Mejla namn och postadress samt uppge "beställning av tryckt ÅR/HR" till kommunikation@assemblin.se, så säkerställer vi att du får ett exemplar med posten.