”Telefonen lugnare nu – men jag tror servicesidan återhämtar sig”

Katarina ”Kia” Johnsson, projektledare på Assemblin VS i Leksand, jobbar på servicesidan och har märkt av en minskad efterfrågan i samband med coronaviruset, även om det fortfarande finns mycket att göra.

Hur har du påverkats av coronautbrottet? 

– Personligen drabbades jag när vi var i Spanien då det blev undantagstillstånd, så vi fick boka om och resa hem tidigare. Efter hemkomsten satt vi i karantän i två veckor. Jag träffar inte familj och vänner i samma omfattning, utan håller mig mer hemma. Tänker mig för när jag är bland folk, tvättar och spritar händer, håller avstånd. På jobbet märks det att det är mindre folk som kommer in i butiken i Leksand. Vi har inga servicejobb på kommunens äldreboenden i nuläget. Planerade servicejobb avbeställs och installation av värmepumpar eller lite större servicejobb skjuts upp.  Vi har fortfarande att göra, men det är kortare framförhållning. Entreprenad däremot går fortfarande bra som tidigare och vi hjälps åt med bemanningen när det behövs.

Vilken är den största förändringen/skillnaden i din tillvaro nu, jämfört med före corona? 

– Familjelivet är annorlunda, vi träffar inte föräldrar, barn och barnbarn i samma utsträckning, utan försöker träffas utomhus istället. Vi gör inga besök hos släktingar på äldreboendet. På jobbet har telefonen lugnat ner sig på servicefronten.

Hur skulle du vilja beskriva situationen i Sverige i nuläget?

– Coronakrisen slår hårt mot många branscher och Sveriges ekonomi försämras snabbt. Det kan bli värre än både krisen på 90-talet och finanskrisen. Många varsel och uppsägningar gör människor oroliga och stressade. Förhoppningen är att med de åtgärder som görs kan de ekonomiska konsekvenserna mildras.

Vilken påverkan tror du att corona kommer att ha på installationsbranschen på längre sikt?

– På längre sikt tror jag att service kommer att återhämta sig, men blir det långvarigt tror jag även att entreprenad kommer att känna av det på annat vis än nu.

Vad längtar du efter just nu?

– En varm, fin vår och sommar och en förhoppning om att coronafallen dämpas, så att vi kan träffas lite mer frekvent.

Fakta

Namn: Katarina ”Kia” Johnsson
Ålder: 55 år.
Ort: Leksand.
Yrke: Projektledare på Assemblin VS Service.
På Assemblin sedan: Började 1988 på Norlings VVS som senare blev NVS.