Så hanterar Assemblin coronavirusutbrottet

Assemblin följer noggrant utvecklingen kring det nya coronaviruset och utvärderar hela tiden dess konsekvenser för vår verksamhet och våra medarbetare. Vi har agerat proaktivt genom löpande information till våra medarbetare och aktiv dialog med våra kunder och leverantörer.

Utgångspunkten för vårt agerande i Coronakrisen är våra medarbetares säkerhet och myndigheternas rekommendationer. Här kan du läsa mer om de åtgärder vi har vidtagit. Informationen uppdateras löpande utifrån de frågor vi får från våra beställare. 

Kontinuitetsplanering

Vi följer myndigheternas rekommendationer och riktlinjer vilket bland annat innebär att man ska vara hemma om man känner sig sjuk, även lindrigt sjuk. Det innebär att vi för närvarande har en ökad korttidsfrånvaro. Vi gör vad vi kan för att bidra till att hålla produktionen uppe i så många uppdrag som möjligt i nära samråd med våra kunder.

I detta läge kan vi generellt säga att vi har en fördel av att vara en stor aktör med möjlighet att pussla med våra befintliga resurser i andra leveranser i näraliggande områden. Vi försöker i första hand lösa problem som uppstår genom en aktiv bemanningsplanering och (där det är möjligt) inhyrd personal. Vi har också vidtagit flera åtgärder för att så långt som möjligt skydda våra medarbetare från smitta och sjukskrivning (se mer nedan). 

För finansiella nyckelprocesser har vi en koncerngemensam kontinuitetsplan som säkerställer att vi kan hålla igång vår verksamhet. Kontakta Åsvor Brynnel om du vill veta mer om den.

Åtgärder för minskad smittspridning

Vi har genomfört ett flertal åtgärder för att minska risken för smittspridning bland våra medarbetare som vi kommunicerar genom vårt intranät, sms-utskick och posters. Bland åtgärderna kan nämnas:

  • Aktiv information om sjukvårdens uppmaningar om regelbunden handtvätt, att hålla avstånd och undvika fysisk kontakt, att nysa/hosta i armveck samt att stanna hemma vid sjukdomssymtom enligt myndigheternas rekommendationer.
  • Kompletterande information till medarbetare i våra uppdrag som rör sig i olika miljöer och som kör mycket bil.
  • Särskilda rutiner och skyddsutrustning för medarbetare som kommer i kontakt med misstänkt/konstaterat smittade, till exempel vid jouruppdrag hos privatpersoner.
  • Uppmaning om att undvika tjänsteresor och fysiska möten och ersätta dem med digitala mötesformer.
  • Uppmaning om att undvika kollektivtrafik i rusningstrafik.
  • Utökad IT-kapacitet för att underlätta distansarbete och digitala möten.
  • Utökad städning på våra arbetsplatser.
  • Uppmaning till de som kan att arbeta hemifrån (om det är möjligt). Kontoren hålls dock öppna.

Nära samverkan med våra leverantörer

Några av våra leverantörer har lämnat mycket tidiga indikationer på att det kan komma att bli störningar i materialleveranser. Med något enstaka undantag så har det dock inte drabbat våra leveranser än så länge. Vi har en tät dialog med våra leverantörer, och än så länge flyter inleveranserna på som vanligt. I de fall leveransbrist uppstår försöker vi tillsammans med våra leverantörer och kunder hitta ersättningsprodukter i dessa fall. 

Vid frågor, kontakta gärna din lokala kontakt hos oss eller via corona@assemblin.se.