Utrymme för utveckling

För ansvarstagande och engagerade personer finns det stora möjligheter att utvecklas och göra karriär hos oss på Assemblin.

Vi har ett väl utvecklat lärlingssystem och ett gediget utbildningsprogram, och andelen internrekryteringar vid chefstillsättningar är hög i hela koncernen.

Flera hundra lärlingar varje år

Att stärka, lyfta och befordra kompetenta medarbetare är en uttalad ambition. Vi utvecklar gärna medarbetare med rätt förutsättningar. I varje affärsområde finns ett väl strukturerat lärlingssystem, där flera hundra personer passerar varje år. Många av lärlingarna kommer direkt till oss från olika yrkeshögskolor.

Anmäl dig här

Ett väl utvecklat utbildningssystem

I varje affärsenhet finns utbildningsprogram för all personal, både yrkesspecifika utbildningar, projektledarutbildningar och bredare ledarskapsprogram. Våra utbildningar är mycket uppskattade och får höga betyg vid utvärderingarna. 

Vi erbjuder även en del kvalificerade koncerngemensamma utbildningar som är skräddarsydda för oss, bland annat en meriterande ledarutbildning (Assemblin Talent Program) och en unik ledarutbildning inom projekt. 

Läs mer