Kondition- och rörlighetsträning kan motverka slitskador för montörer

Förslitningsskador i muskler och leder är inte helt ovanligt bland montörer, särskilt i axlar, nacke, handleder och armbågar. Dessa skador har i många fall en koppling till monotont arbete och en misskött hälsa under en längre tid – därtill kommer faktorer som stress och ett fysiskt tungt arbete. Arbetsmiljöspecialisten Esbjörn Häggström reder ut hur man kan motverka förslitningsskador och förbättra sin allmänna hälsa genom enkla knep i vardagen.

Esbjörn Häggström har under flera års tid arbetat med Assemblins montörer och installatörer för att öka deras hälsosäkerhet och allmänna hälsa. På företagshälsovården Avonova jobbar han sedan 2016 tillsammans med Assemblins HR-strateger och genomför återkommande en heldagsutbildning som kallas “hälsa och säkerhet”, med syftet att öka medvetenheten och vikten av en god hälsa hos medarbetarna.

– Utbildningen är uppdelad i fyra block. Ett block handlar om lagstiftning i arbetsmiljö, en om ergonomi och hälsa, en om höghöjdsarbete och en som omfattar organisatorisk och social arbetsmiljö, säger han och fortsätter:

– Det är det som Assemblin gör så bra genom att hålla i de här heldagsutbildningarna, man ökar medvetenheten bland de anställda, undviker belastningsskador och får ner sjuktalet. De som är intresserade att ta hand om sin hälsa får just rätt förutsättningar för att göra det.

Att resa sig från stolen gör mer än man tror
Friskvårdsbidraget är en bra förmån som bidrar till ett ökat välmående hos företagets anställda, men enligt Esbjörn Häggström behöver man inte alltid utnyttja sitt friskvårdsbidrag för att bibehålla en frisk kropp och god hälsa.

För att motverka förslitningsskador brukar Esbjörn Häggström, i samband med utbildningen, visa att det är enkelt att behålla sin goda hälsa genom att utföra några simpla rörelser i vardagen, ungefär en gång i halvtimmen. Det kan handla om en så enkel aktivitet som att sätta sig och ställa sig upp från sin stol i en minut för att syresätta kroppen.

– Utbildningen har flera syften; det första är att visa hur man på ett enkelt sätt kan ta ut rörlighet i både axlar, nacke och andra kroppsdelar, det andra är för att visa “så här gör jag, så här kan ni också göra”. Det blir ett verktyg för att hålla dem alerta och vakna i sitt fysiskt påfrestande jobb, säger Häggström som har hämtat mycket av sin inspiration från folklivsforskning.

Esbjörn brukar även köra lite frisim- och bröstsimtag i luften för att sätta i gång cirkulationen under heldagsutbildningarna. Djupa, långsamma benböj och utfallssteg är bra liksom att skjuta pilpåge i luften för att aktivera axlarna och bröstryggen.

– De här rörelserna gör att de känner sig piggare och mjukare i kroppen och skapar en hälsosam arbetsmiljö. Det ger en större medvetenhet bland medarbetarna om vikten av aktivitet, säger han och fortsätter:

– Jag brukar jämföra en lärling som är 20 år och en äldre montör för att tydligt visa hur förslitningsskador kan se ut.

Kondition- och rörlighetsträning är viktigast
Esbjörn Häggström har under sin tid som arbetsmiljöspecialist hos Avonova försökt belysa vikten av att öka sin syreupptagningsförmåga med hjälp av konditionsträning. Enkel rörlighetsträning är likaså en viktig pusselbit för att hålla sin kropp frisk och minska risken för förslitningsskador. Han menar även att man inte ska vara rädd för att känna efter och vila om man har haft en ansträngande period på jobbet, med tunga lyft och mycket spring i trappor.

– Montörer utför ofta arbete som kräver mycket från dem fysiskt, därför är det viktigt att de jobbar mer på sin syreupptagningsförmåga för att de ska orka mer på jobbet. Det kommer märkas en enorm skillnad på tio år om man tar hand om sin kropp eller inte, det handlar om att skapa bra vanor i vardagen, säger Esbjörn Häggström.

För den som har begränsat med tid – hur kan man enkelt få in aktivitet i vardagen?
– Då är det bra att tänka på de här smarta grejerna, transporten till jobbet exempelvis. Kan jag cykla eller gå till jobbet? Kan jag välja trappor i stället för hiss? Man bör också se till att sova de timmar man behöver och ta med sig hemlagad mat om man kan – det handlar ofta om små och smarta val i vardagen, säger han.

Det finns verktyg och hjälpmedel som underlättar
För att förebygga förslitningsskador används verktyg som har tagits fram av Assemblins koncernledning för att motverka allt för tung belastning för montörernas kroppar. Helst verktyg som har lite vibration.

– Det är viktigt att man använder allt från rätt maskiner, ställningar, kärror och andra verktyg. Dessa verktyg är bra för ergonomin och ser till så att man undviker manuella eller allt för statiska lyft för att skydda sin kropp, säger Häggström.

Esbjörn betonar även att det är precis lika viktigt för montörer att använda sig av rätt typ av skyddsutrustning och verktyg. Knäskydd, skyddsskor, glasögon och hjälm.

– Man bör dessutom använda sig av vibrationshandskar ute på fältet, de både minskar vibrationer och håller uppe temperaturen så att man håller sig varm om händerna.


Gällande friskvårdsbidraget är syftet att öka sina anställdas välmående och företagets attraktionskraft på en arbetsmarknad där konkurrensen om rätt kompetens blir allt tuffare. Många tror att ett friskvårdsbidrag innebär ett gymkort – men det finns många aktiviteter som täcks in i detta bidrag.

Här listar vi några friskvårdsaktiviteter som är godkända av Skatteverket 2022:

  1. Fäktning
  2. Bastubad
  3. Bergsklättring
  4. Dykning
  5. Sportfiske
  6. Kajak- och kanotpaddling
  7. Paintball
  8. Skateboardåkning
  9. Segling
  10. Alpackavandring