Komplette løsninger for byggautomasjon

Assemblin leverer komplette automasjonsløsninger som omfatter alt fra behovsanalyser og prosjektering til ferdige anlegg.

Vår målsetting er alltid å presentere komplette og skreddersydde løsninger , enten det er innenfor skole, industri, kontor- eller næringsbygg. Fokuset i våre løsninger ligger på miljø. sikkerhet og kundens spesifikke behov.

Skreddersydde prosjekter

Assemblin leverer løsninger og tjenester uavhengig av tekniske systemer. Vårt hovedfokus er å levere det utstyret og de funksjonene som støtter den enkelte eier eller forvalter.

Våre tjenester omfatter:

 • Konstruksjon av apparatskap samt leveranse av styresystemer til nye og eksisterende anlegg
 • Forslag til energisparende tiltak
 • Webapplikasjoner
 • Konstruksjon, CAD-tegning og dokumentasjon
 • Programmering av undersentraler og SD-systemer
 • Driftstjenester, innjustering og feilsøking på anlegg
 • Kommunikasjon via standardiserte protokoller med utstyr som energimålere, styresystem etc.
 • Webbasert overvåking og fjernstyring
 • Utvikling og håndtering av SD-systemene iFix, Johnson Controls MSEA og Distech Controls EC-Net Supervisor (Niagara)

Mer om våre prosjektavdelinger

Best på service

Et automasjonssanlegg trenger service og vedlikehold for å fungere optimalt. Derfor strekker vårt engasjement seg alltid lenger enn til bare avsluttet prosjekt. Som kunde hos oss får du også tilbud om et komplett servicetilbud som kan reduserer kostnader og lette den daglige driften.

Våre servicetjenester omfatter:

 • Feilsøking
 • Modernisering
 • Programmering
 • SD-systemer
 • Innregulering
 • Fjernstyring
 • Driftstjenester
 • Energioppfølging

Våre serviceavdelinger tilbyr også individuelt tilpassede, flerfaglige avtaler som kan omfatte drift og vedlikehold av både rør, elektro, byggautomasjon og ventilasjon. 

Mer om våre serviceavdelinger