Elkem Bjølvefossen

Assemblin Industriservice installerte vinteren 2015 den nye dampturbinen til Elkem Bjølvefossen smelteverk i Hardanger. Damp på opptil 420 grader Celsius, med en hastighet på 45 meter i sekundet via DN 200-rør, stilte store krav til både sveising og materialkvalitet. I første fase av prosjektet måtte dampen kobles fra og ledes utenom den gamle turbinen, slik at denne kunne demonteres og fjernes. I andre fase ble turbinen koblet til energianlegget.