Om oss

Høye ambisjoner.
Førsteklasses leveranser.
I kombinasjon.

Imtech har fått nytt navn.
Assemblin.

Assemblin er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Sverige, Norge og Finland. Vi utformer, installerer og vedlikeholder tekniske systemer innenfor rør, elektro, sanitær, automasjon og ventilasjon i kontorer, arenaer, handlesentre, boliger og industrianlegg med det flerfaglige konsernets styrke og den lokale bedriftens personlige nærvær. Vår omsetning er på over 7 milliarder SEK og med mer enn 5000 medarbeidere på over 100 steder i Norden, finnes vi der du er. For deg.

Assemblin film

Bærekraft

Arbeidsmiljø

Assemblin skal ha et trygt arbeidsmiljø, og kontinuerlig følge opp saker for å utvikle arbeidsmiljøet fra et både fysisk og psykososialt perspektiv.

All aktivitet skal følge Assemblins arbeidsmiljø- og miljøpolicy. 

Miljø

Assemblin skal ta store miljøhensyn i alle sine aktiviteter. Vi skal utvikle vår kompetanse for å sikre miljø- og klimaeffekter av alle våre aktiviteter og for våre kunder. Det omfatter blant annet kompetanse til å finne løsninger som er miljø- og klimaeffektive utfra et livsløpsperspektiv.

Likestilling

Samfunnsutviklingen går i retning større kulturelt, sosialt og religiøst mangfold. Assemblin jobber for å stadig forbedre seg. Dette skal ikke minst gjenspeiles i våre rekrutteringer.

Organisasjon

Assemblins virksomhet drives av service- og installasjonsselskaper i Norge, Sverige og Finland. Driften er desentralisert men har felles ledelse, felles støttefunksjoner og felles arbeidsmåte. 

Assemblin skal møte kundens organisasjon med tilstrekkelig kunnskap og erfaring. Rapportering og dokumentasjon skal ivaretas og forvaltes med høy kvalitet. Konsernets organisering tar utgangspunkt i avdelingsnivå. Gjennomgang og revisjon av organisasjonen gjennomføres ved behov, minst én gang i året. 

Vår strategi bygger på spesialisering. Derfor er også virksomheten i de ulike landene organisert innenfor ulike tekniske fagområder. Assemblin har lokale avdelinger flere steder i Norge. Du finner dem på vår kontaktside

Assemblin AB

Management team

Lennart Petersson

Acting CEO
Assemblin Sweden AB
Send e-post

Elisabeth Mattisson

Acting CFO
Assemblin Sweden AB
Send e-post

Håkan Ekvall

CEO
Assemblin Ventilation AB
Send e-post

Andreas Aristiadis

CEO 
Assemblin VS AB
Send e-post

Fredrik Allthin

CEO
Assemblin El AB
Send e-post

Torkil Skancke Hansen

CEO
Assemblin AS
Send e-post

Anne Veiksaar

Head of Brand and Communication
Send e-post

Mats Lundquist

Assemblin AS, stab

Torkil Skancke Hansen

CEO
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110
3044 Drammen
+47 97 57 75 54
Send e-post

Siri Forsberg

CFO
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110
3044 Drammen
+47 97 75 55 65
Send e-post

Henning Aaby Olsen

Servicesjef
Brobekkveien 80C
0582 Oslo
+47 97 57 75 30
Send e-post

Jørn Hager

Utviklingssjef
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110
3044 Drammen
+47 97 57 75 33
Send e-post

Geir Nygaard

Innkjøpssjef
Brobekkveien 80C
0582 Oslo
+47 91 68 74 04
Send e-post

Knut Kjelsås

HR-sjef
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110
3044 Drammen
+47 90 01 99 11
Send e-post

Magnus Lindaas

IT-ansvarlig
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110
3044 Drammen
+47 95 13 52 27
Send e-post

Bengt Johnsen

HMS-leder
Bjørnstadmyra 7
1712 Grålum
+47 97 57 75 21
Send e-post

Forretningsidé

Hva vi jobber med

Vi utformer, installerer og vedlikeholder tekniske systemer for rør, elektro, automasjon og ventilasjon i kontorer, boliger og industri med vår flerfaglige styrke, samt lokale og personlige tilstedeværelse.

Hvor vi jobber

Assemblin jobber på alle steder i Norge, Sverige og Finland som gjør det mulig å gjennomføre vår forretningsidé fremgangsrikt og lønnsomt.

Vi skal

 • Møte våre kunders krav
 • Bli bransjens mest lønnsomme selskap
 • Være kostnadseffektive
 • Ta tydelig ansvar internt og overfor våre kunder
 • Unngå risiko – vi avstår fra oppdrag der
  • vi ikke har tilstrekkelig bemanning med erfarne medarbeidere og
  • der vi ikke får betalt for risiko eler der risikoen ikke er mulig å kalkulere

Hvordan vi jobber

Våra kjerneverdier er grunnlaget for vår kultur og identitet. De underbygger vår visjon:

 • Forretningsmessig – klart ansvar for økonomien
 • Enkelhet – enhetlig og ukomplisert tilnærming
 • Kompetanse – kunnskap, vilje og evne
 • Pålitelighet og god oppførsel

Dette innebærer at vi gjør gode forretninger med dyktige medarbeidere i en konkurransedyktig organisasjon som vi er stolte over og synes det er gøy å jobbe i.

Vår visjon

Vi skal bli det ledende nordiske installasjons- og serviceselskapet, og våre kunders førstevalg gjennom å levere de mest effektive løsningene, utformet av bransjens beste medarbeidere.

Vi skal nå visjonen gjennom

 • Bransjens beste lønnsomhet
 • Høy kvalitet
 • Serviceinnstilling og pålitelighet
 • Teknisk ledelse
 • Effektivitet og profesjonalitet i gjennomføringen
 • Økt andel av totalleveranser og høyere serviceandel

Våre kjerneverdier

Assemblins kultur bygger på følgende kjerneverdier:

 • Forretningsmessig – klart ansvar for økonomien
 • Enkelhet – enhetlig og ukomplisert tilnærming
 • Kompetanse – kunnskap, vilje og evne
 • Pålitelighet og god oppførsel

Kjerneverdiene tar utgangspunkt i prinsippene:

 • Ett konsern – én kultur
 • Samme behov – samme løsning

Investor relations

Triton-fondene investerer i og støtter den positive utviklingen til mellomstore virksomheter med hovedkvarter i Nord-Europa – med særlig vekt på selskaper i Danmark, Finland, Italia, Norge, Spania, Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike. Innenfor dette området av Europa fokuserer Triton på virksomheter innen industri, forretningstjenester og forbruker/helse.

Triton ble etablert i 1997 og har som mål å bidra til å bygge opp bedre virksomheter i et langsiktig perspektiv. Triton og dets ledelse ønsker å være agenter for positive endringer i form av driftsforbedringer og vekst som er bærekraftig. De 27 selskapene som for øyeblikket inngår i Tritons portefølje, har en samlet omsetning på rundt 11,7 milliarder euro og over 53 500 ansatte.

Triton-fondene rådgis av dedikerte grupper av investeringsspesialister basert i Tyskland, Sverige, Storbritannia, Luxembourg og Jersey.

Mer informasjon: www.triton-partners.com