Visjon og verdier

Assemblin er et ungt selskap med høye ambisjoner, men med lang historie og stor erfaring.

Vår visjon

BEST PÅ DET VI GJØR

Fornøyde kunder og stolte medarbeidere

 

Våre syv hovedmål

 1. Best lønnsomhet i bransjen
 2. Resultater gjennom dedikert salgsarbeid
 3. Komplette tjenester innen elektro, rør, ventilasjon og automasjon
 4. Best på gjennomføring av tekniske entrepriser og service i proffmarkedet
 5. Engasjerte ledere som skaper de beste resultatene
 6. De beste medarbeiderne med rett kompetanse
 7. Utvikling som sikrer virksomhetens strategi og ivaretar indre og ytre miljø

Våre kjerneverdier

En sunn kultur

Assemblins kultur bygger på følgende kjerneverdier:

 • Forretningsmessig – klart ansvar for økonomien
 • Enkelhet – enhetlig og ukomplisert tilnærming
 • Kompetanse – kunnskap, vilje og evne
 • Pålitelighet og god oppførsel

Kjerneverdiene tar utgangspunkt i prinsippene:

 • Ett konsern – én kultur
 • Samme behov – samme løsning