Høgskolen i Oslo

Assemblin tegnet i 2008 rammeavtale med Høgskolen i Oslo om elektro- og teletekniske tjenester.

Sted
Oppdragsgiver
  • Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo og Akershus er en norsk statlig høgskole med studiesteder i Oslo, Sandvika og Kjeller. HiOA er den største høgskolen i Norge med over 17.000 studenter og 1.700 ansatte. Høgskolen har fire fakulteter, for henholdsvis helsefag, lærerutdanning og internasjonale studier, samfunnsfag og teknologi, kunst og design. I tillegg driver HiOA Senter for profesjonsstudiet og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning.