Assemblin setter fart på det digitale skiftet

Assemblin skal være best til å ivareta mulighetene ny teknologi gir oss. For å lykkes, kreves det en strukturert måte å kanalisere og utvikle lokale initiativ i bedriften på, slik at det øker kundenes nytte og styrker den interne effektiviteten.

Digitaliseringsagendaen gir struktur

Den tekniske utviklingen går fort, og for å kunne forsvare posisjonen som det ledende installasjonsselskapet er det viktig for oss i Assemblin at vi forstår og utnytter mulighetene som ny teknologi gir oss. Det innebærer at vi aktivt leter etter løsninger som vi kan bruke for å forbedre leveransene og forenkle arbeidet.
Assemblin har en felles digital agenda med tydelige mål for hva vi vil oppnå i digitaliseringsarbeidet. Digitaliseringsagendaen rommer også en felles arbeidsmetodikk og styringsmodell for å akselerere det digitale skiftet.

Lokale ideer – felles prioriteringer

Kraften i utviklings- og innovasjonsarbeidet må ligge lokalt. Det er i selve leveransen, og i møtet med våre kunder, at behovene oppstår og de verdiøkende tjenestene identifiseres. Dette gjelder selvsagt også utvikling basert på ny teknologi.

I hver av Assemblin forretningsenheter finnes det derfor en dedikert ressurs som har ansvar for å kartlegge de lokale initiativene og drive det lokale digitaliseringsarbeidet. For samordning og støtte innenfor konsernet er det også etablert en felles styringsgruppe. Styringsgruppen har ansvar for å følge opp, prioritere og beslutte en eventuell sentral delfinansiering av de lokale initiativene. Resultatene følges kontinuerlig opp av både konsernledelsen og konsernets styre.