Assemblin selger avdelingen i Kristiansand

Assemblin AS selger sin avdeling i Kristiansand tilbake til tidligere eier Steinar Holbæk.

Assemblins røravdelingen i Kristiansand ble kjøpt fra Steinar Holbæk i 2012, men driften har ikke svart til forventningene. 
- Etter lang tid med lite tilfredsstillende resultater ble det før sommerferien klart at vi ønsket å avvikle avdelingen. Vi vurderte flere løsninger på den vanskelige situasjonen. Det ble tidlig i prosessen etablert dialog med tidligere eier Steinar Holbæk, som etter grundig overveielse konkluderte med at han ønsket å videreføre driften, sier adm. dir. Torkil Skancke Hansen i Assemblin AS.
Alle ansatte ved avdelingen er orientert om beslutningen og har gitt positivt utrykk for løsningen. 
- Avdelingen i Kristiansand sysselsetter 20 medarbeidere og har sterk lokal forankring i regionen. Jeg er glad for at vi har funnet en løsning som sikrer videre drift og bevarer arbeidsplasser, sier Hansen.
Formell overtakelse skjer i månedsskiftet september/oktober.

For mer informasjon kontakt:

Torkil Skancke Hansen
adm.dir. Assemblin AS

 

Om Assemblin 

Assemblin er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Vi installerer og vedlikeholder tekniske systemer innenfor rør, elektro, sanitær, automasjon og ventilasjon. Vi jobber med kontorer, arenaer, handlesentre, boliger og industrianlegg med det flerfaglige konsernets styrke og den lokale bedriftens personlige nærvær. Vår omsetning er på over 7 milliarder kroner og med mer enn 5.000 medarbeidere på over 100 steder i Norden, finnes vi der du er.
For mer informasjon, se www.assemblin.com