Elektro

Prosjekt

Assemblin Elektro er en solid leverandør av totalentrepriser innen elektro og telematikk. Vi tilbyr i dag komplette installasjoner for små og store bygg – boliger, næringsarealer, offentlige bygg og industrianlegg.

Med vår kompetanse og erfaring er du garantert høy kvalitet i alle ledd – fra planlegging til utførelse. Fordi vi alltid tar utgangspunkt i kundens behov, kan vi utarbeide de mest lønnsomme og driftssikre løsningene. Vi kan være en viktig veileder gjennom hele prosessen, og har bred kompetanse innen blant annet:

  • Planlegging og prosjektering
  • Prosjektledelse
  • Kontroll og dokumentasjon
  • Drift og vedlikehold
  • Energiøkonomi og sikkerhet

Service

Serviceavdelingen i Assemblin Elektro utfører alle typer elektrooppdrag for privatmarkedet, næringslivet og det offentlige. Avdelingen består av servicemontører med fagbrev innen el-installasjon og telekommunikasjon.

Serviceavdelingen disponerer velutstyrte servicebiler, og vi er derfor raskt på stedet når vi rykker ut på oppdrag.

Serviceavdelingen styres i det daglige av prosjektledere med lang erfaring i bransjen. Disse møter gjerne hos kunden for å gi pristilbud, bistå med prosjektering eller komme med gode og fremtidsrettede forslag til løsninger på installasjonene.

Hvis du ønsker en trygg og rask samarbeidsparter med faglig oppdatert kompetanse, kontakter du Assemblin Elektro.

Serviceavtaler

På alle anlegg vi installerer kan vi tilby forskjellige varianter av serviceavtaler.

En serviceavtale sikrer god og profesjonell oppfølging av anleggene, slik at levetiden øker. Samtidig sørger det for sikker drift og rask respons ved hendelser. Eksempler på slike anlegg er brannalarmanlegg, nødlysanlegg og sikkerhetsanlegg.

Vi leverer serviceavtaler med årlige, halvårlige eller månedlige kontrollintervaller. Rapport fra kontrollene sendes til kunden, med anbefalinger om endringer og liste over eventuelle feil.

I samarbeid med våre divisjoner for rør og automasjon tilbyr vi også skreddersydde, flerfaglige serviceavtaler.

Produkter og tjenester

El-installasjon

Assemblin Elektro utfører sterkstrømsoppdrag for private kunder, sameier/borettslag, offentlige kunder og næringskunder. Vi tilbyr alt fra småinstallasjoner som nye stikkontakter, varmeovner, lyspunkter eller varmekabelinstallasjon, til større oppdrag som nybygg, nye el-tavler eller rehabiliteringsoppdrag.

Vi tilbyr også et bredt spekter av utstyr og materiell, og kan tilfredsstille de fleste ønsker i forhold til design, ytelser og funksjon. Ved behov kan det tilbys vareprøver og/eller demonstrasjoner hos leverandørene.

Rammeavtaler

Vi tilbyr våre kunder faste avtaler for løpende elektrooppdrag. En kontrakt regulerer avtalte, rabatterte priser på for eksempel arbeidstimer og materiell, og vi utfører oppdrag på regning etter kundens bestillinger. Som avtalepartner er kunden sikret prioritet ved bestilling av oppdrag. Fastpriser på større prosjekter kan gis parallelt.

Vi har i dag mange større rammeavtalekunder i Oslo-regionen. Referanseliste gis på forespørsel.

Tele- og datanettverk

Vi installerer spredenett for tele og data hos både bedrifts- og privatkunder. Våre løsninger omfatter alt fra små nettverk med 1-2 brukere, til nettverk i bygg med mange hundre uttak.

I tillegg installerer vi stamkabling og områdekabling av både telefoni, data og fiber. Vi tilbyr datanettverk med de spesifikasjonene kunden ønsker, for eksempel kategori 6 eller kategori 6A (10 Gb).

Vi installerer også fibernettverk, eller enkeltforbindelser av fiberkabel mellom fordelingsskap i bygg. Singel eller multimodus fiberkabel, og med det antallet fibre som kunden ønsker. Vi disponerer sertifisert fibersveiseutstyr og testinstrumenter for verifikasjon av fiberforbindelser. Egne testrapporter kan overleveres kunden elektronisk.

Vi leverer også nettverkselektronikk, UPSer og dataromløsninger etter kundens spesifikasjoner og behov. Vi har telekommunikasjonsmontører som har vært gjennom fagopplæring hos flere av våre leverandører. Vi kan derfor tilby systemgarantier på nye installerte datanettverk.

Brannalarm og nødlys

Vi leverer brannvarslings- og nødlysanlegg til næringsbygg, skoler, offentlige bygg, sameier/borettslag og private boliger. Type anlegg velges ut fra størrelse og bruksområde på objektet.

Vi samarbeider med alle de store leverandørene. Dette sikrer oss full teknisk support, service- og prosjekteringsbistand. På denne måten kan våre kunder være trygge på at de alltid blir tilbudt de beste og sikreste løsningene, og at oppfølgingen i etterkant av installasjonene blir ivaretatt på en betryggende måte.

Adgangskontroll og ITV

Assemblin leverer komplette sikkerhetsløsninger innenfor adgangskontroll, videoovervåkning/ITV og innbruddsikring. Anleggene blir individuelt tilpasset kunden krav og behov for å gi størst mulig sikkerhet og funksjonalitet. Vi har avtaler med de fleste ledende leverandørene og lever alt fra enkle, frittstående til store, integrerte anlegg hvor de ulike delene styres av et felles toppsystem.

Vi tilbyr også et bredt spekter av porttelefonanlegg til både nyinstallasjon og oppgradering. Anleggene leveres både med og uten videofunksjon, til små bygg eller virksomheter flere hundre brukere.

El-sjekk

Vår el-sjekk for private kunder gir deg full oversikt over tilstanden på det elektriske anlegget i boligen din.

Hoveddelen av en el-sjekk er konsentrert om sikringsskapet. Ved å etterstramme koblinger og jordfeilmåle sikringskurser avdekkes feil og mangler som kan føre til brann. I tillegg kontrolleres jording til vannrør, soilrør og stikkontakter med jord for å sikre at mennesker og utstyr er tilstrekkelig beskyttet. På det resterende elektriske anlegget utføres en visuell sjekk av installasjonen.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9: «Eier og bruker av elektriske anlegg skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller forskriftenes sikkerhetskrav».

Internkontroll

Internkontrollforskriften er til for å beskytte arbeidstakerne eller beboerne.

Bedrifter, sameier eller borettslag mangler ofte kompetanse eller kapasitet til å ivareta kravene om internkontroll knyttet til det elektriske anlegget. Vi kan bistå med den nødvendige fagkompetansen til å vurdere risiko og gå gjennom det elektriske anlegget. Vi leverer også forslag til prosedyrer, sjekklister og vedlikeholdsplaner.

Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter § 5: «Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon: Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse».

Vaktordning

Assemblin Elektro har 24 timers vaktordning for elektrooppdrag i Stor-Oslo. Vaktutrykning tilbys kun til næringskunder og bedriftskunder.

Vårt vaktlag består av erfarne montører som rullerer på en-ukes døgnvakter, 12 måneder i året. Utenfor våre normale åpningstider kan nærings- og bedriftskunder kontakte Assemblin Elektro på vår vakttelefon: 41 52 72 19.

Vi tilbyr også fast vaktavtale. Ved å inngå en slik avtale vil man få redusert utrykningspris og bli prioritert ved akutte hendelser. Kontakt vår serviceavdelingen for mer informasjon.

Våre avdelinger

Assemblin Elektro

Brobekkveien 80 C
0582 OSLO
+47 23 12 86 50 

Vakttelefon: +47 41 52 72 19

Avdelingssjef prosjekt:
Jens O. Merlid
+47 98 20 56 87
Send e-post

Avdelingssjef service:
Thomas Vemork
+47 99 23 37 99
Send e-post

Assemblin Spitsbergen

Postboks 90
9171 Longyearbyen
+47 79 02 35 09

Vakttelefon: +47 90 04 25 09

Avdelingssjef Ryno Hansen
+47 94 16 99 38
Send e-post

Auth. Installatør
Erling Ormseth
+47 48 36 87 63
Send e-post