Automasjon

Automasjon

Assemblin Automasjon prosjekterer og setter i drift komplette løsninger innenfor byggautomasjon. Vi hjelper også til ved ombygginger og modifiseringer. Fokus i våre løsninger ligger på miljø, sikkerhet og kundens spesifikke behov. Vi kan levere alt fra forprosjekter og driftstjenester til unike, skreddersydde anlegg innenfor skoler, kontor- og næringsbygg.

 

Innenfor byggautomasjon tilbyr vi totalløsninger som omfatter alt fra behovsanalyser og prosjektering til ferdige anlegg. Vår målsetting er alltid å presentere komplette løsninger som tilfredsstiller kundens behov. Vi tilbyr også driftsstøtte og service.

Våre tjenester:

  • Konstruksjon av apparatskap samt leveranse av styresystemer til nye og eksisterende anlegg
  • Forslag til energisparanede tiltak
  • Webapplikasjoner
  • Konstruksjon, CAD-tegning og dokumentasjon
  • Programmering av undersentraler og SD-systemer
  • Driftstjenester, innjustering og feilsøking på anlegg
  • Kommunikasjon via standardiserte protokoller med utstyr som energimålere, styresystem etc.
  • Web-basert overvåking / fjernstyring
  • Utvikling og håndtering av SD-systemene iFix, Johnson Controls MSEA og Distech Controls EC-Net Supervisor (Niagara)

Kontakt oss

Assemblin Automasjon
Brobekkveien 80
0582 Oslo
Tlf: 09030


Avdelingssjef Rune Solheim
+47 48 01 86 99
Send e-post