Ruukintie 20

Offer
Location
Client
  • Kiinteistö Oy Ruukintie 20

Assemblinin HYMY-järjestelmällä vuosittaista säästöä lämmityskuluissa yli 50 %

Espoossa, Ruukintie 20:ssä, sijaitsee vuonna 1976 valmistunut pienteollisuusrakennus, jossa toimii vuokralaisina mm. konepajoja, automaalaamo ja logistiikkapalveluja tuottavia yrityksiä. Assemblininin Energiatehokkuus- ja Elinkaaripalvelut toteuttivat kohteeseen talotekniikan kehitys- ja energiatehokkuushankkeen vuonna 2014. Saneerauksen tavoitteena oli saavuttaa muun muassa tasaisemmat lämpöolosuhteet ja pienempi energiankulutus.

Aikaisemmin Ruukintie 20:n kiinteistön lämmönkulutus oli n. 1550 MWh/a (= n. 77 500 €/a). Saneerauksen myötä toimitiloissa saavutettiin:

  • merkittävästi parempi sisäilman laatu
  • tyytyväisemmät vuokralaiset
  • pienemmät huolto- ja ylläpitokustannukset

Lisäksi kohteen olosuhteiden mittarointia ja hallintaa parannettiin. Etäkäyttöpalveluiden ja parannetun talotekniikan avulla ilmalämmitteisessä teollisuuskiinteistössä säästetään vuosittain yli 50 % lämmityskuluissa eli rahassa mitattuna noin 40 000 – 45 000 euroa.

Asiakkaalta on saatu hyvää palautetta saavutetuista säästöistä:

”Hankkeessa oli omat haasteensa, mutta se vietiin aikataulussa maaliin. Tuntuvat säästöt lämmityskuluissa on konkreettinen tulos HYMY-järjestelmän toimivuudesta. Myös tilojen vuokralaisilta on saatu hyvää palautetta sisäilman paranemisesta”, kertoo Ruukintie 20:n kiinteistöpäällikkö Ari-Pekka Hopiavuori. 

HYMY toi hyvän ilman ja tuntuvat säästöt

Ruukintie 20:een asennettiin teollisuusolosuhteisiin kehitetty ilmanvaihtojärjestelmä HYMY, joka takaa paitsi hyvän ilmanlaadun myös tuntuvat säästöt lämmityskustannuksissa.

Suomessa kehitetty ja helposti asennettava HYMY –ilmastointijärjestelmä on teollisuuden vaatimukset täyttävä tehokas ilmansuodatin ja lämmön talteenottojärjestelmä, joka hyödyntää koneiden ja muiden laitteiden tuottaman hukkalämmön. Mikä parasta, järjestelmä on helposti asennettavissa myös vanhoihin halleihin.

Assemblin hoitaa kohteen HYMY-ilmastointijärjestelmän suodatinkennojen määräaikaishuollot. Assemblin valvoo kiinteistön tekniikan toimivuutta automaatiojärjestelmän avulla etäyhteyttä hyödyntäen.

Ota yhteyttä:

Isto Hietanen
Liiketoimintajohtaja
Energiatehokkuus- ja elinkaaripalvelut
Puh: 050 469 5495
isto.hietanen@assemblin.fi